Picture
Slovenska filantropija
(s pripisom: Za Festival migrantskega filma »Na poti« /
For: Migrant Film Festival »On the Road«)
Poljanska cesta 12,
1000 Ljubljana, Slovenija

Kontaktne informacije organizatorjev festivala /
Organizers' contact information:
[email protected]
www.fmf-napoti.si
+386 1 430 1288; +386 51 389 929 (Uroš Krasnik)